Home Home Home Home Home Home
Bragdy Twt Lol

Shop

Our brewery micro shop opened in December 2015.

As we have a small team we can't open every week, but usually the shop is open 09:00-17:00 on Friday. Check out whether we are open on the twitter-feed the night before!

We can confirm we will be open every Friday in March and June 2017.

If you would like to find out how to find us, take a look at our brewery page.

Several gift box sets available, including Horny Goat Ale, from £9 for 3 bottles to £16 for 6.

Siop

Agorodd ein siop dwt yn y bragdy yn Rhagfyr 2015.

Oherwydd rydym yn dîm bach, ni allwn ni agor pob wythnos, ond fel arfer rydym yn agor y siop 09:00-17:00 ar Ddydd Gwener. Ymgynghorwch a'r ffrwd-trydar y noson cyn i weld os ydyn ar agor.

Gallwn gadarnhau bydden ar agor pob Dydd Gwener yn Mehefin 2017.

Os dymunwch ymweld â'r siop, ewch i'n tudalen bragdy am fwy o wybodaeth am sut i ddod o hyd i ni.

Sawl set bocs ar gael gan gynnwys Cwrw'r Afr Serchog, o £9 am 3 poteli i £16 am 6.

Bocs Anrheg Cwrw'r Afr Serchog