Home Home Home Home Home Home
Bragdy Twt Lol

Welcome!

We are a fresh and dynamic microbrewery located in Trefforest, South Wales. Born out of exceptional ales crafted and honed at such a small scale we've been able to truly push the taste experience of real ale.

 

Who are Bragdy Twt Lol ~ The Trefforest Brewery?

Established in 2015, based on a foundation of home brewing, real ale enthusiasm and trade experience we strive to be different from the other commercial breweries.

At Bragdy Twt Lol we understand you want to try new experiences and whilst you have your preferred tastes, you'll always like to sample other beers and flavours to see what you might be missing! At Bragdy Twt Lol we're developing our ale range, innovating on a small enough scale to be able to try things larger breweries wouldn't dare, giving you the innovation and variety you deserve.

Known as the Trefforest Brewery in English and in Welsh Bragdy Twt Lol, which is pronounced brag-dee, toot (like foot) lol, our name can be interpreted in a variety of ways. Bragdy means brew house or brewery, twt means small and/or tidy and lol means fun. In Welsh however, twt lol can also mean mischievous fun bordering on nonsense, hence a reference to some of the folklore which has inspired many of our ales.

Keep an eye on the latest news, find out how to get hold of our beers and have a look at some behind the scenes footage on our underground page.

 

Croeso!

Rydym yn fragdy twt dynamig a ffres wedi'i lleoli yn Nhrefforest, De Cymru. Daeth hyn i fod ar sail profiad bragu cwrw crefft ar raddfa fach er mwyn creu blas.

 

Pwy yw Bragdy Twt Lol ?

Wedi'i sefydlu yn 2015 ar sail profiad o fragu cartref, brwdfrydedd dros gwrw go iawn da a phrofiad masnachol, rydyn ni'n ymdrechu i fod yn wahanol i'r bragdai eraill.

Mae Bragdy Twt Lol yn deall eich awydd i gael profiadau newydd, a thra bydd gennych flasau rydych yn eu ffafrio, rydyn ni'n sicr y byddwch yn hoffi trio cwrw a blasau newydd er mwyn gweld beth arall sydd ar gael. Rydyn ni ym Mragdy Twt Lol yn datblygu ein hamrediad cynnyrch, ac yn arloesi ar raddfa digon bychan i allu creu profiad na fydd y bragdai mwy byth yn gallu ei gynnig, gan roi i chi'r amrywiaeth rydych yn ei haeddu.

Cadwch olwg ar y newyddion diweddaraf, sut i ddod o hyd i'n cwrw a chymerwch gip olwg tu ôl i'r llenni ar ein tudalen tanddearol.

 

Cwrw craidd a chrefft Bragdy Twt Lol