Home Home Home Home Home Home

Our beer

Our beers have been honed through years of experience at small scale production, transposed into a fresh look at craft ale. Our beers tell a story and as we ramp up into full production we will be pleased to continue launching our beers along with additional information about its formation.

Ein cwrw

Mae'r profiad o berffeithio bragu ar raddfa fechan wedi ein galluogi i gymryd golwg newydd ar gwrw crefft. Mae ein cwrw yn dweud stori ac fel y byddwn yn ychwanegu at ein hamrywiaeth o gynhyrchion, byddwn yn falch o allu lansio cwrw newydd gyda mwy o wybodaeth am ei greu.


Cwrw'r Afr Serchog ~ Horny Goat Ale

Horny Goat Ale is a golden malty ale brewed with United States and New Zealand hops.

We've used a hint of Horny Goat Weed in this brew, a herb used for thousands of years in traditional Chinese medicine. In East Asian legend, shepherds observed higher numbers of offspring when goats grazed on the Horny Goat Weed.

We've used Southern Cross at the end of the brewing boil which provides the pine and citrus notes for this balanced 4.2% ale.

Cwrw'r Afr Serchog

Cwrw aur melys ydi Cwrw'r Afr Serchog wedi bragu gyda hopys o'r Unol Daleithiau a Seland Newydd.

Defnyddir tamaid o chwynnyn 'Horny Goat' yn y berw, llysieuyn defnyddir dros filoedd o flynyddoedd yn feddygaeth draddodiadol Tsieineaidd. Yn ôl chwedl Ddwyrain Asia, sylwir bugeiliaid hiliogaeth uwch pan fu'r geifr pori ar y Chwynnyn yr Afr Serchog!

Defnyddir hopys Southern Cross ar ddiwedd y proses berw, sydd yn cyfrannu blas pinwydden a sitrws i'r cwrw cytbwys 4.2% alcohol.


Yr Afr Serchog

Glog

Glog is Bragdy Twt Lol's 4.0% abv session beer and is inspired by local folklore.

It is said that deep beneath a tump called Twyn y Glog treasure is buried inside a gold plated box. Fair warning to any prospective treasure hunters, legend tells us it is protected by a winged bull like creature

Smooth, malty and refreshing our copper coloured treasure is brewed with traditional bittering and aroma hops; Fuggle and Styrian Golding. To liven the taste, a hint of Pacific Gem has been blended into the boil.

Glog

Glog ydi cwrw sesiwn 4.0% alc Bragdy Twt Lol wedi ei ysbrydoli gan lên gwerin lleol. Dywedir fod cist llawn trysor wedi ei chladdu o dan Twyn y Glog. Byddwch yn ofalus wrth chwilio am y trysor, yn ôl y chwedl mae'r gist yn cael ei gwarchod gan greadur tebyg i darw gydag adenydd.

Yn llyfn felys ac yn adfywiol mae ein trysor lliw copr ni wedi'i fragu â hopys Fuggle a Styrian Golding. I ychwanegu at y blas mae ychydig o Pacific Gem wedi eu hychwanegu yn ystod y berw.

Glog

Pewin Ynfytyn ~ Crazy Peacock

Our first creation is named Pewin Ynfytyn or Crazy Peacock in English.

Deliberately powerful and earthy, this golden amber ale takes its strong flavour from the North American Newport hop. It's dry hopped in the cask with Pacific Gem and Cascade to complement and mellow the taste. This ale weighs in at a healthy 4.8% abv.

Pewin Ynfytyn

Pewin Ynfytyn oedd ein cwrw cyntaf, sef tafodiaith De Cymru am Baun Ynfyd yn ôl Gwefan Cymru-Catalonia.

Yn fwriadol nerthol o ran blas, mae'r cwrw aur yma'n cymryd ei brif flas o hopys Newport o Ogledd America ac wedi ei 'sych hopio' (dry hopped) gyda Pacific Gem a Cascade i aeddfedu'r blas ar y cwrw cryfder iachus 4.8% alc hwn.

Pewin Ynfytyn

Glo in the Dark

Our fresh take on a dark ale, brewed with US hops including Columbus, Centennial, Mosaic and Citra© and US style yeast.

By using de-husked dark malt this lovely dark beer feels much lighter than you'd expect with crisp fresh hoppy notes to boot!

A smooth 4.5% dark ale.

Glo in the Dark

Ein dehongliad o gwrw tywyll. Bragwyd gyda hopys o'r UDA gan gynnwys Columbus, Centennial, Mosaic and Citra© a burum mwy cysylltiedig â'r UDA.

Gan ddefnyddio heiddfrag dywyll heb blisgyn mae'r cwrw tywyll hwn yn fwy ysgafn na'r arfer traddodiadol gyda nodau hopys blaenllaw sydd yn treiddio trwy'r heiddfrag.

Cwrw tywyll esmwyth o 4.5% alc ydi Glo in the Dark.


Glo in the Dark

Diablo Dragons

Ein cydwaith a'n cymdogion o Bont-y-clun, Hopcraft.

NZ Pale Ale, 5.5%. Waimea, Green Bullet, Southern Cross and Sticklebract.

Dreigiau'r Diafol

Our collab with neighbours from Pont-y-clun, Hopcraft.

Cwrw golau cryf 5.5%. Waimea, Green Bullet, Southern Cross and Sticklebract.


Dreigiau'r Diafol

Tŵti Ffrŵti

Tŵti Ffrŵti is a light smooth ale brewed with hops chosen for their fruity flavour.

Prominent in the fruity taste are the Mosaic and Citra® hops, which impart a flavour similar to mango and grapefruit. This 4.0% abv ale is a real pleasure to drink!

Tŵti Ffrŵti

Cwrw golau a llyfn ydi Tŵti Ffrŵti. Wedi'i fragu â hopys sydd yn darparu blas ffrwythus, mae'r cwrw hyn yn bleser i'w yfed.

Yn flaenllaw yn y blas yw'r hopys Mosaic a Chinook, dwy hopysen sydd yn nodweddiadol iawn o greu blas megis mango a grawnffrwyth ar ein cwrw 4.0% alc.


Tŵti Ffrŵti

Blŵbri

In short, a blonde beer brewed with lots of Waimea, US Cascade and boiled with a small amount of blueberries.

 

 

 

 

 

 

 

 

Blŵbri

Yn fyr, cwrw golau wedi'i fragu â digonedd o Waimea, Cascade o'r UDA ac ychydig o flŵbri neu lus America yn ystod y berw.

 

 

 

 

 

 

 


Blŵbri

Cymryd y Pyst

Cymryd y Pyst is our seasonal rugby special beer, which translated literally means 'Taking the Posts' in English. This nut-brown beer has been brewed unconventionally by adding dark coloured roasted barley much later in the brew. The result is a deep brown appearance without the deep, sometimes strong taste roast barley can impart.

In short; dark brown, smooth tasting with a very light dry hop finish.

Cymryd y Pyst

Cwrw llyw brown-cneuen ydi Cymryd y Pyst, ein cwrw tymhorol am y Rygbi. Mae'r cwrw hwn wedi'i greu yn anghonfensiynol gan ychwanegu'r heiddfrag tywyll hwyrach yn y proses bragu. Y canlyniad yw ymddangosiad brown tywyll, heb y blas caled gall y heiddfrag tywyll cyfranni.

Yn gryno; brown tywyll, blas llyfn â gorffeniad hopys ysgafn iawn.


Cymryd y Pyst