Home Home Home Home Home Home
Bragdy Twt Lol

Our Brewery

Our brewery is located in Trefforest near Pontypridd.

We are situated very conveniently for the A470 and less than a 5 minute walk from the Trefforest Industrial Estate train station.

Ein Bragdy

Y mae ein bragdy wedi'i lleoli yn Nhrefforest ger Pontypridd yn Ne Cymru.

Rydym wedi'i lleoli'n gyfleus ger yr A470 ac yn llau na 5 mined i gerdded o orsaf trên Ystâd Ddiwydiannol Trefforest.

Uned/Unit B27, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest Industrial Estate, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf. CF37 5YB.

Bragdy Twt Lol - Uned B27